Andere geschiedenis: de Elias-school en de geschiedbeoefening // [Other history: The Elias school and the practice of history]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsChris Lorenz
JournalTheoretische Geschiedenis
Volume19
Issue3
Pagination292-312
ISSN01678310
Short TitleANDERE GESCHIEDENIS
Keywords
Publication Links