Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde eeuw // [The conception and experience of contemporary time in the first half of the twelfth century]