Heeft de geschiedwetenschap een eigen identiteit? // [Has the science of history an identity of its own?]

Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1982
AuthorsJ Hermans, and Chris Lorenz
Book TitleOp weg naar een onderwijsgeschiedenis: conferentiebundel ter gelegenheid van het tweede lustrum van de N.L.O. Gelderse Leergangen, mei 1982
Pagination224-238
PublisherMalmberg
ISBN Number9789020872439
Keywords
Publication Links