De onweerstaanbare opmars van de historische sociale wetenschap // [The irresistible rise of the historical social science]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsChris Lorenz
JournalTheoretische Geschiedenis
Issue13
Pagination58-71
Call Number?
Keywords
Publication Links