Het aesthetische bestanddeel van geschiedkundige voorstellingen // [The aesthetic aspect of historical representations]

Publication TypeBook
Year of Publication1905
AuthorsJohan Huizinga
PublisherH.D. Tjeenk Willink
CityHaarlem
Keywords
Publication Links