Op weg naar een onderwijsgeschiedenis: conferentiebundel ter gelegenheid van het tweede lustrum van de N.L.O. Gelderse Leergangen, mei 1982

Publication TypeBook
Year of Publication1982
AuthorsJ Hermans
PublisherMalmberg
ISBN Number9789020872439
Keywords
Publication Links