De historische methodologie tegenover de mens- wetenschappen

Publication TypeBook
Year of Publication1974
AuthorsPaul Janssens
PublisherEclectica. Reeks monografleen uitgegeven door de Economische Hoogeschool St. Aloysius Brussel), Brussels: Economische Hoogeschool St. Aloysius.
Keywords
Publication Links