Hoe bepaalt de geschiedenis het heden? : een niet gehouden rede // [How does history determine the present? a lecture that never took place]

Publication TypeBook
Year of Publication1946
AuthorsJohan Huizinga
Number of Pages41
PublisherH.D. Tjeenk Willink & zoon N.V.
CityHaarlem
Short TitleHoe bepaalt de geschiedenis het heden?
Keywords
Publication Links