Geschiedenis en bevrijding: de bestudering van het verleden in de emancipatiestrijd van nu // [History and liberation: The study of the past in contemporary struggle for emancipation]

Publication TypeBook
Year of Publication1980
AuthorsGer Harmsen
PublisherSjaloom
ISBN Number9789062490578
Keywords
Publication Links