Historische critiek en geschiedenis bij de studie van de theologie // [Historical criticism and history in the study of theology]

Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1946
AuthorsWerner Goossens
Book TitleMiscellanea historica in honorem Alberti de Meyer : Universitatis catholicae in oppido Lovaniensi iam annos XXV professoris
Keywords
Publication Links