Psychoanalyse en geschiedfilosofie: Frank Ankersmit en Eelco Runia over de relatie tussen heden en verleden // [Psychoanalysis and philosophy of history: Frank Ankersmit and Eelco Runia on the relation between present and past]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsAnton Froeyman
JournalPsychoanalytische Perspectieven
Short TitlePsychoanalyse En Geschiedfilosofie
Keywords
Publication Links