De hete adem van het verleden: Over het verleden dat niet voorbij wil gaan (Luc Huyse) en het ‘presence’-debat in de geschiedfilosofie // [The hot breath of the past: on the past that does not want to pass (Luc Huyse) and the presence debate in ph...

Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsBerber Bevernage
JournalBijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis
Volume18
Pagination183-198
Keywords
Publication Links