Den historiska argumenteringen: konstruktion, narration och kolligation : förklaringsresonemang hos Nils Ahnlund och Erik Lönnroth // [Historical Argumentation: Construction, Narration, and Colligation: Explanatory Reasoning in Works by Nils Ahn...

Publication TypeBook
Year of Publication1983
AuthorsRagnar Björk
PublisherAcademia Ubsaliensis ; Distributor, Almqvist & Wiksell International
CityUppsala; Stockholm
ISBN Number915541432X 9789155414320
Short TitleDen historiska argumenteringen
Keywords
Publication Links