Esthetische geschiedfilosofie // [Esthetical philosophy of history]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsP. B. M. Blaas
JournalTijdschrift voor Geschiedenis
Volume106
Issue1
Pagination38-48
ISSN00407518
Keywords
Publication Links