Het narratieve element in de geschiedschrijving // [The narrative element in history writing]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1978
AuthorsFrank Ankersmit
JournalTijdschrift voor Geschiedenis
Pagination181-213
Keywords
Publication Links