Mensen en machten: de rol van de grote mannen in de geschiedenis // [Humans and powers: The role of great men in history]

Publication TypeBook
Year of Publication1954
AuthorsGerhard Aalders
Series TitleArbeitsbücher zur modernen Geschichte
Series Volume4
PublisherJ.H. Kok
CityKampen
Short TitleMensen en machten
Keywords
Publication Links