Metafysica en moraal : een studie van de historische dimensie in Karl Poppers filosofie // [Metaphysics and morals: a study of the historical dimension in Popper's philosophy]

Publication TypeBook
Year of Publication1994
AuthorsJochem Abbes
PublisherFaculteit der Godgeleerdheid Universiteit Utrecht
CityUtrecht
ISBN Number9789072235268
Short TitleMetafysica en moraal
Keywords
Publication Links