De betekenis van de romantische geschiedschrijving voor de ontwikkeling van de historische wetenschap // [The meaning of romantic historiography for the development of the historical science]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1988
AuthorsP. B. M. Blaas
JournalTheoretische Geschiedenis
Volume15
Issue1
Pagination54-59
ISSN01678310
Keywords
Publication Links