Taal en geschiedenis : over de relatie tussen taal en werkelijkheid in de geschiedbeoefening // [Language and history: on the relationship between language and reality in historiography]

Publication TypeBook
Year of Publication1984
AuthorsKarin Born
PublisherStichting Groniek
CityGroningen
Short TitleTaal en geschiedenis
Keywords
Publication Links