Ympäri mennään… Sanataide ja historiankirjoituksen rajat // [Round and round we go... Literature and the limits of historical writing]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsKalle Pihlainen
JournalLaji, tekijä, instituutio
Pagination234–245
Alternate JournalKirjallisuudentutkijain Seuran Vuosikirja - Yearbook of the Literary Research Society of Finland
Keywords
Publication Links