Historische proeve over den gunstigen invloed, dien de opvolgende oorlogen der oude geschiedenis op den trapswijzen voortgang en de uitbreiding der beschaving hebben uitgeoefend // [Historical essay on the advantageous influence of the successive ...

Publication TypeBook
Year of Publication1834
AuthorsHendrik Jan Nassau
PublisherRömelingh
CityGroningen
Keywords
Publication Links