Problemy filozofii historii: praca zbiorowa // [Problems philosophy of history: a collective work]

Publication TypeBook
Year of Publication1974
AuthorsJakub Litwin
PublisherZakład Narodowy im. Ossolińskich
CityWrocław
Short TitleProblemy filozofii historii
Publication Links