Profile filozofii dziejów // [Profiles in the Philosophy of History]

Publication TypeBook
Year of Publication1982
AuthorsJakub Litwin
PublisherZakład Narodowy im. Ossolińskich
CityWrocław
ISBN Number8304012189 9788304012189
Publication Links