Nauka historii w upadku: studium o historiografii i ideologii historycznej w imperialistycznych Niemczech // [Histori­cal Scholarship in Decline: Historiography and Historical Ideology in Imperialistic Germany]

Publication TypeBook
Year of Publication1982
AuthorsHenryk Olszewski
PublisherPaństwowe Wydawn. Nauk.
CityWarszawa
ISBN Number8301040181 9788301040185
Short TitleNauka historii w upadku
Keywords
Publication Links