Historistično oblikovanje slovenskih umetnostnih in neumetnostnih besedil v 19. stoletju // [The creation of Slovenian literary and technical texts in the 19th century]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsTomaž Sajovic
JournalHistorizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture
Pagination295-323
ISSN9612370168
Keywords
Publication Links