Om die toekoms van ons verlede te verseker: fasette betreffende die aard en uitdagings vir die geskiedenis-as-wetenskap vandag in Suid-Afrika // [To secure the future of our past: Aspects concerning the nature and challenges for history-as-science...

Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsAndre Wessels
JournalJournal for Contemporary History
Volume34
Issue2
Pagination235-247
ISSN0285-2422
Short TitleOm die toekoms van ons verlede te verseker
Keywords
Publication Links