Geskiedsfilosofie as godsdiensfilosofie: 'n lesing van Wolfhart Pannenberg se hermeneutiek van die geskiedenis // [Philosophy of history as philosophy of religion: A reading of Wolhart Pannenberg's hermeneutics of history]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsErnst Wolff
JournalActa Academica
Volume38
Issue1
Pagination1-29
ISSN0587-2405
Short TitleGeskiedsfilosofie as godsdiensfilosofie
Keywords
Publication Links