Geschiedschrijving, politiek en moraal // [History, politics and ethics]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsMichiel Baud, and Frank Van Vree
JournalTijdschrift voor geschiedenis
Volume116
Issue2
Pagination64-77
ISSN0040-7518
Keywords
Publication Links