Op zoek naar een glimp van het verleden - de geschiedfilosofie van Frank Ankersmit // [Searching for a glimpse of the past -- the philosophy of hisotry of Frank Ankersmit]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsP. B. M. Blaas
JournalTijdschrift voor geschiedenis
Volume119
Issue3
Pagination377
ISSN0040-7518
Keywords
Publication Links