Het probleem der geschiedenis in de theologie // [The problem of history in theology]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1934
AuthorsGerhard Aalders
JournalNieuwe Theologische Studieën
Volume17
Pagination69-80
Short TitleMensen en machten
Keywords
Publication Links