In de schaduwen van morgen: een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd // [In the shadows of tomorrow: a diagnosis of the spiritual suffering of our time]

Publication TypeBook
Year of Publication1935
AuthorsJ Huizinga
PublisherH.D. Tjeenk Willink & Zoon
CityHaarlem
Short TitleIn de schaduwen van morgen
Keywords
Publication Links