Canons in dialoog

Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsMarnix Beyen
JournalBijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden (Utrecht)
Volume121
Pagination93-98
Keywords
Publication Links