Het kind en het badwater? Het kritisch realisme als positivistische filosofie voor historici

Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsJan Dumolyn
JournalRevue belge d'histoire contemporaine - Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis
Volume34
Issue1
Pagination133-151
Keywords
Publication Links