Finalisme en anti-finalisme in de geschiedschrijving van de Nederlandse cultuur

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsJohan Tollebeek
JournalRevue belge de philologie et d'histoire - Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis
Volume68
Issue4
Pagination922-948
ISSN0035-0818
DOI10.3406/rbph.1990.3747
Keywords
Publication Links