Problemen van historische interpretatie. Naar aanleiding van Genicot's « Les lignes de faîte du Moyen Age»

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1953
AuthorsRaoul Van Caenegem
JournalBijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden,
Volume8
Issue54
Pagination259-264
Keywords
Publication Links