De dood van Grandier: Michel de Certeau en de grens van de historische representatie

Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsWim Weymans
JournalFeit en Fictie: Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Representatie
Volume5
Issue1
Pagination67-85
Keywords
Publication Links