De ontdisciplinering van de geschiedbeoefening

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsFrank Ankersmit
JournalSpiegel Historiael
Keywords
Publication Links