Weerwoord F. R. Ankersmit

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1976
AuthorsFrank Ankersmit
JournalBijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
Volume91
Keywords
Publication Links