De moeielijkheid van ’t opsporen der historische waarheid: een inwijdingsrede, bij ’t aanvaarden van het ambt van gewoon hoogleraar in de faculteit der bespiegelende wijsbegeerte en letteren aan de hoogeschool te Utrecht, den 29sten september 1873

Publication TypeBook
Year of Publication1873
AuthorsJ. A. De Wijnne
PublisherJ.B. Wolters
CityGroningen
Keywords
Publication Links