De verleiding van een grijze geschiedschrijving - Morele waarden in historische voorstellingen

Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsMartijn Eickhoff, Barbara Henkes, and Frank Van Vree
JournalTijdschrift voor Geschiedenis
Volume123
Issue3
Pagination322-339
DOI10.5117/TVGESCH2010.3.EICK
Keywords
Publication Links