De critische wending in de geschiedenis‑philosophie

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1925
AuthorsTobie Goedewaagen
JournalTijdschrift voor Wijsbegeerte
Keywords
Publication Links