Geschiedenisfilosofie in Nederland // [Philosophy of history in the Netherlands]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1965
AuthorsTheodor Jakob Gottlieb Locher
JournalWijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap
Pagination2-17
Keywords
Publication Links