De oude vos reflections on historical distance – internationaal congres over het werk van frank ankersmit

Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsJonne Harmsma
JournalKrisis - Tijdschrift voor actuele filosofie
Issue1
Pagination102-106
Keywords
Publication Links