Over een definitie van het begrip geschiedenis,

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1929
AuthorsG. Heymans, and Johan Huizinga
JournalVerhandelingen en Mededeelingen der Koninklijke (Nederlandsche) Akademie van Wetenschappen
Keywords
Publication Links