De geschiedenis als wetenschap

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1906
AuthorsG. Heymans
JournalVerhandelingen en Mededeelingen der Koninklijke (Nederlandsche) Akademie van Wetenschappen
Volume4
Issue8
Pagination173-202
Keywords
Publication Links