Consensus, conflict en conciliantie in de Nederlandse geschiedfilosofie

Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1988
AuthorsJ. W. Ter Avest, and Ed Jonker
Book TitleOver nut en nadeel van geschiedtheorie voor de historicus // [On the advantage and disadvantage of theory of history for the historian]
Pagination9-13
PublisherStichting Leidschrift
CityLeiden
Keywords
Publication Links