De wetenschap der historie: redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Utrecht

Publication TypeBook
Year of Publication1893
AuthorsF. J. L. Krämer
PublisherJ. L. Beijers
CityUtrecht
Keywords
Publication Links