Rickert in Nederland: sporen van neokantiaanse geschiedfilosofie // [Rickert in the Netherlands : traces of neokantian philosophy of history]

Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsHerman Paul, Jan Guickelaar, George Huitema, and Hylkje De Jong
Book TitleZekerheden in waarnemingen: natuurwetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland rond 1900
Pagination191-211
PublisherVerloren
CityHilversum
Keywords
Publication Links