Wijsbegeerte, geschiedenis der wijsbegeerte en het verband tusschen geschiedenis en wijsbegeerte // [Philospohy, history of philosophy and the connection between philosophy and history]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1934
AuthorsF. Olgiati
JournalStudia Catholica
Keywords
Publication Links