Geschiedenis en wijsbegeerte: redevoering, ter opening van de academische lessen uitgesproken // [History and philosophy : opening oration]

Publication TypeBook
Year of Publication1860
AuthorsC. W. Opzoomer
PublisherJ.H. Gebhard & Co
CityAmsterdam
Keywords
Publication Links